blogas – tekstų skaitymo būdas

 
KETURIOLIKTOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2015-04-02, 32-oji
 
Vakar, Juventos gimnazijoje vykstant matematikos olimpiadai skaičiau penkiasdešimčiai su viršum matematikos mokytojų apie Ugdymo sodą.

Susidarė keistokas konservatyvumo pojūtis. Jau vėliau apmąsčiau, kad matematika, kaip mokyklinis dalykas, per mano gyvenimą mažiausiai kito, nepatyrė nei istorinių virsmų, nei atradimų, kurie kaip nors keistų mokyklinę programą.

Visai nepergyvenčiau dėl luditiško požiūrio į NT, posakis script kiddie, pritaikytas augančiai informacinio pasaulio čiabuvių kartai, mano paties lūpose yra anaiptol ne komplimentas. Bet visiškas štilis auditorijoje po kelių fizikiškai-metaforiškų vinkstelėjimų (kuriuos nesąmoningai naudoju, kaip kokią neregio lazdelę) arba po kelių replikų apie MCPE – na, mažų mažiausiai šiek tiek apstulbino.

Auditorijai mano temą primetė, jie jos nesirinko. Galų gale, ką aš išmanau apie mokinių parengimą matematikos olimpiadoms?

Juventos gimnazija seniau buvo 32-oji vidurinė, mokiausi čia visas tris pirmasias savo pradines klases. Nežinau, ar ji buvo bent jau mišri (šiuo metu mokoma rusų kalba), bet būtų logiška, kai pagalvoji.

Iš vaikystės atsimenu takelį linkui laiptų ir vestibiulį, dar sporto aikštelę, o viduje neatgaminau nieko. Iš tų laikų man liko tik klasės nuotrauka su mokytoja centre ir didelėmis ausimis.
 
< 2015-04-01 autorius 2015-04-03 >
2015-04-02 14:14 Raimundas ZabarauskasNa taip, mea culpa, kitais kartaip dar pridėdavau skliausteliuose (atsakykite skaitmeniu), o šįkart labai skubėjau...
2015-04-02 13:42 Ir its vitso, its principo neteitsinga tsitaipnets kai įratsai atstuonits, tai atsakymats neteitsingats, o kai 8 tada jau taip...tia tau atrodo logitska taip, taip???
2015-04-02 13:41 Netąmonė tkaityti ti\\sitiek netąmoniųKokiots autyts?...Kieno tia tots autyts ats netsupratau???
komentarų: 3neteisingų atsakymų: 2teisingų be komentaro: 1
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
Kuris tai buvo dešimtmetis?

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama