blogas – tekstų skaitymo būdas

 
PENKIASDEŠIMTOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2014-12-09, paskutinis interviu klausimas
 


Prustas čia niekuo dėtas, vyraujanti tendencija – atsiprašyti, šia prasme man patiko BG mintis, suprantama, patiko ir Gorbačiovo. Ar man tik pasirodė, ar čia galima įžiūrėti rytų ir vakarų paradingmų skirtumą? Klinton, Stingas rimtai nesvarsto šio klausimo. Paskutinis „kodėl“ jau beveik į tašką, nors jis vis tik netoli pabėga nuo „atleisk, Viešpatie“. Pats gal mėginčiau ką nors prometėjiško?

Ne, bet tu ir trolis.
 
< 2014-12-08 žmonės 2014-12-10 >
2014-12-19 22:00 Niekats netskaitykit.Tada nepūna jokio...na net vitsai jokio klautsimų ar ko norts takymo pojūcio nepūna, nets tada pūna vitsai kitokts jautsmats...na, kazkokts tai pilnumots, gal tiktsliau pilnatvėts jautsmats, kai nereikia nieko klautsti ir netsinori nieko tokio panatsauts, pet...aitsku, ats nezinau, kaip pūtų ateitstamts...gal jiemts kitaip, gal jie tikrai norėtų kazką tai patakyti...to ats negaliu zinoti, pet man kazkodėl tai atrodo, kad ir jie tai pajutstų, tai yra - tą patį, kai nieko nereikia takyti ar kazko tai klautsti...Taip pat ats nezinau, kaip puts tada, kai pūtsim numirę...gal tada puts kazkaip kitaip, nets jau zinotsim, kad mets ten vitsam laikui ir tada galpūt...Tada vititkai nezinau. Pet jei dapar, tai manau, kad ne, kad pajutstų tą patį, kazką tai panatsauts...Ir dar, - tada nereikia nieko takyti gartsiai, nets takai kazkaip tai kitaip...ir girdi ką tau tako taip pat kitaip...Tietsiog girdi ir vitkats, ir tave girdi, norts tu takytsim gali matyti, kad Jits toli, tiek toli, kad, logitskai mątstant, turėtų tsaukti, kad tu itsgirtsum, pet itsgirtsti lapai aitskiai ir tsavo galvoje. O kai pats takai, taip pat jauti, kad tai eina ne per purną, nets...tietsiog takai...kazkaip kitaip, kazkodėl tai ne taip takai kaip kalpėdamats gartsiai, norts net tsauki...Galpūt mintimits, pet...pet ats negalėciau to pavadinti mincių tskaitymu, nets atsiliepiama tik į tats „mintits“, kuriots yra tskirtots takyti, o ne tsiaip tsau vitsats mintits, kuriots tik knipzda galvoje va...Pet gal kitiemts taip pat kitaip...tsito ats nezinau, negaliu pūti tikrats...
O dėl to, ką takė ta moterits...Man puvo du kartuts taip ir vieną kartą tai man nepuvo klautsimų ir Jits patskui patakė - Eik, nets puvo uz upėts, o patskui - Kipkits, ir ats vitką taip dariau. Ir tada...na tada ats nepuvau kazkaip tai taip tikintits kaip dapar, tietsiog ats taip tsau tsau gyvenau per daug apie tai negalvodamats, o tai reitskia, kad vitsai kaip ir negalvodamats, pet...na ats kazkaip tai peveik vitsada turėjau tokį pajautimą, kad Jits yra...nezinau kodėl, man atrodo, kad tai yrta pats vitsuts uzratsyta koduotse...na, tam reikalui, jei vitsots piplijots tsudegtų ir vitsaip kitaip pradingtų, kats manau, jau ne kartą yra ir atsitikę tsioje zemėje...a...a, tsitą praleidziam, - zodziu, yra koduotse, tik ne vitsi tai jaucia, nezinau kodėl...tikrai netsuprantu...pet netsvarpu, - jau reikia grįzti prie to, ką patakė moterits, taip?
Ir tada ats grįztu ir patakoju apie antrą kartą ir tada lapai aitskiai jautciau tą pilnatvėts jautsmą, nets Jits puvo vititkai tsalia ir man nei jokių mincių nepuvo ko norts klautsti, vititkai nieko, tietsiog gera puvo taip tstovėti kai Jits prietsaits tada tietsiog etsi ne mintytse, o jautsme...kazkokiame, kurits ne jautsmitskats gal...tietsiog kazkaip pilna...pilnatvė...ats nerandu geretsnių ir tinkametsnių zodzių ir netsvarpu, taip? Pet aitsku, ats maciau truputėlį ir uz Jo, nets lygiai taip pat, kaip ats atsitsociau priets Omnią, arpa Omnia priets mane, tai juk vitsa aplinkui nepatsidarytų nematoma, ir norts ziūri į vieną, pet vits tiek matai ir kats aplink, taip? Ir tada ats pamaciau uz Jo, lapai lapai toli, prie kazkokiots tai gyvatvorėts tolyje...Tsėtoną. Taip taip, galpūt keitsta, pet ats its karto tsupratau kats tai, o keitsta todėl, kad jits puvo...jits puvo...na jits nepuvo nė į nieką panatsuts, ką mets tia vaizduojame...nė į nieką tokio, kats pūtų tsu ragaits ar dar kazkats, pet...tai puvo tsiaupinga...jits puvo lapai lapai tsiaupingats...ir ats pertsigandau ir tsutsukau tada - Tsaugokits!...Va todėl ir krūptelėjau, kai ta moterits taip patakė...matai, Dievats tsovėjo priets mane, o į jį nugara ir ats pertsigandau, kad Dievui kats atsitikts...aitsku ir man, poet pirmiautsia Jam...o jei Jo nepelikts, tada jau nepeliks nieko...Ir dar...vots tik ats taip patakiau, its karto jits atsirado vitsitskai netoli ir daug didetsnits, per tsekundę! Ir tada ats vėl patsiziūrėjau tietsiai į Dievą, nets nepeuvo ką daryti, nepepuvo kitaip itsigelpėjimo, norėjau paziūrėti ar Jits gelpėjatsi ir gal net pūciau Jį puolęts tempti...nezinau, kaip pūciau elgetsits toliau...Pet tada vėl nukreipiau į Jį akits, nets kai ziūrėdamats į Jį, uzmaciau tą padarą tolyje, tai vitsats ir nutsikreipiau tada į jį, o dapar vėl pazvelgiau į Dievą ir Jits...Jits tuo metu nutsitsyptsojo man...pet taip, kad ats its karto vitską tsupratau its tots Jo tsyptsenots, nets ji puvo tokia. Ats tstaiga tsupratau, kokts etsu kvailats, nets logitskai mątstant, tai daug protingiau pūtų puvę patakyti - Tsaugok! Nets juk ats galėjau itsigątsti ir pijoti, pet Dievats...Jits juk puvo Dievats...tai puvo atlaiduts tsyptsnyts...tvelniai atlaiduts tsyptsnyts...Patskui tik, ir dapar dar, vėl vitką pritsimindamats, ats vėl apmątstau vitsa tai ir tsuvokiu, kad tada...o gal net ir dapar, pats tsunkiautsiats tsuvokimats man puvo ne tai, kad Dievats gali nepijoti jo, pet tai, kad jits nieko negali padaryti Dievui...ats kaip ir pūciau neapejojutsi, kad jits negalėtų nieko padaryti (norts tik tą akimirką neapejojutsi, nets priets tai, apie tsitą padarą, tai its vitso nieko nepuvau mątsciutsi taip, lyg jo vitsai nepūtų...ats jo nejauciau...pet paimę taip...paimę ats jautsdavau...kaip ir pe priezatstiets rimtots kartaits...), pet tik tada, kada jits matomats, o jei pritsiėlina ir nematomats...a..a..dapar dar tsupratau ir tsitai, kad maniau, jog Dievats...DIEVATS nezino, kats jam uz nugarots tstaiga atsirado...vitsta...tada juk Jits nepūtų Dievats, taip?...Va vitsa tai ir puvo tame tsyptsnyje, kurį pamatciutsi ats its karto paitsiautsiai tsutsigėdau...O dapar tsuvokiau ir dar daugiau dalykų, ką jie reitskė...Ir dar - ats dapar, zinok, manau, kad to Tsėtono ten priets tai, turpūt ir nepuvo...tikrai...gal tai ats jį atsivedziau...tai yra jits atsėlino patskui mane...nets jits tsekioja zmonets...taip taip, nets tik prie zmonių jits gali prikipti...ir dar paistiau, kad ats dapar vėl trupuciuką...kaip ir apejoju...ar pijau...ar netsu tikrats...kad per juots...tai yra per muts, jits gali taip kazką tai padaryti ir Dievui...tik Jo tsyptsnyts dapar mane ramina...ne tai, kad tsuvokiu, kaip tai kvaila, taip manyti kaip kvaila, pet tik pritsiminimats to tsypsnio...Gerai, dapar ats jau eitsiu, geriau neratsyk nieko į tsitą...nets ats ir taip nezinojau ar gerai elgiuotsi, kad tau tai mazdaug papatakoju kazkiek...o jei dar tu kazką tai patakytsi...kokią netąmonę, ho ho ho...Pet its tikrųjų, tai man vitsai nejuokinga, aha. Pet ir neliūųdna, irgi aha...Man kaip ir vitstiek dapar...tietsiog ats einu ir vitkats, vaiktstau taip tsau ir vitkats...Tu manai Jits tsupykts, kad vitsa tai peveik papatakojau?...Aitsku netsupykts, pet kitats zodits vietoj tsupykts, pet vits tiek...Pet ats ilgai laukiau, maniau, gal kaip tsuzinotsiu jeigu ne, pet nieko netsuzinojau ir tai gali reiktsi tik tai, kad arpa mano makaulė jau per kvaila ir ats nieko nepemoku pertskaityti, jokių zenklų ir kodų, arpa tai nieko nereitskia, tietsiog ats pats tsprendziu, na pats turiu jau nutsprętsi kai kuriuots dalykuts, taip? Ir its vitso, jauciu, kad ats tuoj fau utsimanytsiu, todėl pai dapar. Ir aitsku, ats nieko neratsiau jeigu ką.
P.Ts.: ir tu nepijok, niekada nieko nepijok, net jei pamatytsi, nets jits uzauga tada, o jei nepijotum, jauciu, jei ziūrėtum taip į jį, kaip jo ir nepūtų...tai jits ko gero ir vitsai tada pūtų pradingęts...paimė yra plogai...turpūt...aitsku ne vitsada...atsargumats nėra paimė,...taip? nieko neklaustiau, miegot.
2014-12-12 07:50 Raimundas Zabarauskas...береги себя, tausok save, pasisaugok, daugmaž taip.
2014-12-11 20:31 Uodega!Uodegoj! Jūts klautsėte - pet kur jūtsų komentarats, taip? Tai ats atsakau - uodegoj, mano komentarats, va! Ir galpūt rytoj paratsytsiu kaip puts, gal, jei netingėtsiu. Pet ta moterits...kuri puvo mazdaug per vidurį...ji mane lapai nutstepino...ji juk patsakė pėrėgyts, taip???...Ji atspėjo...na, ji atspėjo, ką ats jam patakiau...aitsku, tik ji turpūt...arpa gal...pet ne, tikrai turpūt ji tai patakytų kita pratsme, pet kai ats itsgirdau tai ką ji patakė, ats krūptelėjau...pamaniau, kad man patsigirdo ir dar po to kelits kartuts klautsiautsi...:))
komentarų: 3neteisingų atsakymų: 2teisingų be komentaro: 2
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
Filosofinis požiūris, kuriam pritariu.

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama