blogas – tekstų skaitymo būdas

 
KETURIASDEŠIMT PENKTOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2014-11-04, gerbiu
 


(Pope Francis declares evolution and Big Bang theory are real and God is not a magician with a magic wand)

Popiežius Pranciškus pripažino Didžiojo sprogimo ir evoliucijos teorijas, teigdamas, kad Dievas nėra burtų lazdele apsiginklavęs magas.

Ekspertai teigia, kad daugiau nebėra pagrindo tikėti kreacionizmo ir „Protingo sumanymo“ pseudoteorijomis.

Popiežiaus nuomone, Didysis sprogimas neprieštarauja Dievo egzistavimo idėjai, o kaip tik jos reikalauja. Analogiškai ir su evoliucijos teorija, mat reikia, kad kažkas sukurtų būtybes, kurios vėliau ir evoliucionuoja.

Čia dar iš gretimo straipsnio: galbūt dievams būtina evoliucionuoti, kaip ir mums visiems? Dzeusui tas nepavyko, na ir kur dabar Dzeusas?

Man šis būsimojo šventojo žingsnis atrodo gerbtinas, nors gal dėl šiek tiek kitų priežasčių. Ir Visatos, ir gyvybės evoliucija tapo Dievui per ryškios, pernelyg grįstos įrodymais ir racionaliais argumentais.

Tad jam teko pasitraukti į šešėlį, į sunkiai suvokiamą sritį, į pirmąsias Visatos sekundės dalis ir į pirmykštį iki-biologinį sultinį.

Šiaip jau su šia formule galima sutikti: dievas yra begalybė minus nuolat pažinimo ribas plečiantys prometėjai.
 
< 2014-11-03 visuomenė 2014-11-05 >
2014-11-10 22:16 Kaip gerai, kad utsiratsiau atsakymą:)Pet kodėl tu tsitaip apie Panginiuką...:(...Tsitaip kalpėti apie Panginiuką tikrai nereikia, ats dar galiu atleitsti... tsutikti apie dramplį, norts ir netsutinku, pet apie Panginiuką...Tia nuotstatots, taip??? Ats irgi galvojau, kodėl tau tsitaip, nets todėl, kad tu vyrats netinka, norts pagal vitsuts mano tskaiciavimuts tai ir tiktų, pet juk yra ir kiti tskaiciavimai ir ats negaliu neatsizvelgti į juots, nets jei ats niekada netsutsidūriau tsu tokiats vyraits its kurių pūciau galėjęts patsidaryti anuots tskaiciavimuts, pet ats juk netsu tokts kvailats, kad tsakyciau, kad jie jits vitso neegzitstuoja, taip? Nets akivaizdu, kad yra ir nets yra daugypė tų kitų tskaiciavimų ir tada tsitats netinka. Ir tada peliek tik tai, ką ats pagalvojau dapar, kai tu tsitaip apie Panginiuką, kad tai tietsiog nuotstatots. Tu negali atsidurti itsorėjė kaukolėts, norts tai ir kvailai tskampa its tietsų, pet tepūnie, nets taip tu geriau tsupratsi, kai ats kalpėtsiu tavo terminaits, taip? Ir dėl to itsorėje negali atsidurti, nets tu pilnats itsanktstinių nuotstaų, taip.
Taip taip ir netsigiuncyk tsu manimi patakiau, nets kodėl tada tu its karto taip uztikrintai patakei, kad Panginiukats kvailetsnits uz tave? Pet ne, zinok, nets jits vititkai atspindi tsavo tsmegenų tūrį, pilnai ir jits yra protingetsnits. Ir ats kitaip negaliu to paaitskinti, kodėl pavyzdiui man net tokiots mintiets nekyla, kad Panginiukats yra kvailetsnits uz mane, nets ats zinau, kad ats kvailetsnits ir net lapai, o kodėl tau tada its karto kyla ir tada tai tik nuotstaots, ir vitskats dėl to, tu pilnats itsanktstinių nuotstatų vitsokių dalykų reitskinių ir net gyvypių atzvilgiu va dėl to, va.
Nets pats pagalvok, jeigu tu panertum į tsitokią gelmęv tik tsu tsavo tsmegenų tūriu, pet ne tsu Panginiuko ir tada tūktstancių gelmėje tau tsmogtų tsimtaits kartų didetsnits tslėgits nei tia zemėje ir jei tu neturėtum uotslytėts taip kaip Panginiukats, o pūtų tavo akytėts pritsiatrofavę irgi kaip jo ir tu praktitskai nieko nematytum ir tik vitką girdėtum, tai ar tu tsugepėtum, tai yra ar tavo tsmegenų tūrits tsugepėtų atlikti tai, ką ten, tokiomits tsąlygomits atlieka Panginiuko tsmegenų tūrits m? Juk jo tsmegenyts dirpa pilnai tada, taip, kaip (mazats tsikniau! HO HO HO:P) toli grazu nedirpa tavo ir mūtsų vitsų neitsnaudojamots tia, tokiomits vots ne įdealiomits ir kurortinėmits tsąlygomis, nets mets vitsi tada pagal vitsuts tskaiciavimuts, tai yra lyginat tsu Panginiuko tsmegenų darpu ten, turėtume pūti vunederkindai tietsiog...pet netsame, deja. O jits yra. Jo tsmegenyts dirpa kaip kompiuterits nets dirpa ir uz akytets ir notsytę, ir jo tsmegenyts taip itsanalizuoja gartsuts, kad jits tsugepa ten panerti ir tiek, ir tsitaip grįzti ir tada...tada! Tada pakrantėje jo laukia tokts kvailyts ir tako jam – Panginiuk, ats uz tave protingetsnits, norts mano tmegenų tūrits mazetsnits. Pet Pangiuniukats yra ir zemėje tsu tsavo tūriu, todėl jits vititkai neatsako – tai nerk ten į gelmę, kvaily, ir padaryk tai, ką ats padariau, nets ką tu padarai tia, tą ats padarau ten, netsvarpu, kad mūtsų tskirtingots tsrytyts, pet vadinti kazką kvailetsniu dėl to, kad jits patsiekia nuotstapių galimypių kitoje tsrityje nei tu tai...tai tats pats, kats vadinti menininką, daVincį kvailiu, nets jits nemoka dirpti kompoiuteriu, va. Tai tada eik ir nupietsk tokį pat paveiktslą kaip Vincits, eik tsakau ir nupaitsyk tą popą Lizą!!!
Gerai jau, ats atsakiau. Tu arogantitskats nuotstaų vergats, itsivaduok nuo tsito. Va tam ats tia ir etsu. Ir tada vėl galėtsi ratsyti. Taip. Nets tau reikia ratsyti. Kvaily tu. Va. Na patkutiniai zodziai tai uz Panginiuką, nets dėl jo ats tikrai tikrai lapai įtsizeidęts. Pirma daugiau pagalvok, kai taip kalpėtsi apie pet kokį gyvūną, apie pet kokį patakiau! Norts aitsku jų yra ir vitokių...Pet tikrai yra ir daug protingetsnių. Aitsku, tai pripazinti ir taip takyti galiu tik ats, nets tsuprantu daVincio ir Nopelio tsantykį ir kaip tai nelygintina, nets tats pats pūtų, kats lyginti kats geretsnits - danguts ar vartskė? duona ar tsvietstukats? mergaitė ar perniukats? Ir t.t.
Dapar tylėk. Dar ats kalpu. Na praktitskai jau ir vitką patakiau. Nets daugiau tau takyti kol katrs pepratsmitska. Norts dar galėciau patakyti...vots pegaliu tsutsilaikyti...pet juk tu pilnats nuotstaų ir jei kats neatsitiko tsu tavimi, tai jau to ir nepuvo, netgi tokiuts papratsciautsciuts ir vitsuotinai zinomuts dalykuts kaip tsapnai, kurie atsitinka tsu pegale zmonių, tikrai jau ne tsu manim vienu, nets ats etsu tskaitęts ir apie kituts! Net tai tau puts uz tavo itsanktstinėts nuotstatots ripų, nets jei nepūtų taip, ne uz nuotstaų ripų, tai kokiaits tsavo moktslaits ir kokiomits pizikomits, o gal net tuo kvailiu ir apeliu Froidu, tu paaitskintum ateitiets įvykių tsapnuts? Retoritskats. Nepyk. Pet grįtsk uz tsavo ripų. Nets ats jau utsivedu ir dar pradėtsiu kalpėti ne tik apie tai, todėl geriau jau nereikia. Uztenka to, kad patakiau tau ko tia atėjau – kad vėl ratsytum. Kad galėtum vėl ratsyti. Ir net romaną ir vitsą kitą. Tietsiog itseik uz ripų, kad ir ne itys tikrųjų, pet patslapcia, tik tsavo mintytse ir ratsyk netąmonets...na, kuriats galvoji etsant netąmonėmits, arpa tietsiog tai, ką its tikrųjų nori. Pet niekada, paprėziu, - niekada neatsizvelgdamats tsirdiets pergyvenimaits į vitsokiautsiuts atsiliepimuts ir netsigrauzdamats, nets tai tsugrauts. Tsugrauzts tai ratsymą. O neverta, nets its etsmėts, jei priimtum pe nuotstaų, tai tsutiktum tsu manimi, kad its etsmėts tai yra arogantcija, tik, ir nereikia to gintits, nets vitsi tai turi ir zino, ir to gintits pei neigti tėra tats pats, kats plogai kalpėti apie Panginiuką...nemątstant kalpėti apie Panginiuką...ir taip, kiekvienats vaikats taip pat its etsmėts yra protingetsnits, nets uz ripų, nets dar neturi nuotstatų, va taip va.
Dapar gal ir nepeateitsiu...Nets jau perdaviau zinią. Pangiuniukats nepyktsta, jits tako pa, jie vitsada taip...kilnūts padarai yra gyvūnai. Ir ne dėl garpėts ratsyk, tietsiog ratsyk. Patsitstenk:))
2014-11-09 03:45 Raimundas ZabarauskasPirmiausiai, ne tūris lemia. kokio nors banginio ar dramblio smegenų tūris viršija manąjį, čia svarbu kažkas kita. Bet juk mes ne apie tai?

Tavo argumentas „žmogus turi ribas, todėl Dievas yra“ man kažkoks vaikišas. Galėčiau pasiūlyti dar kelis. Dangus mėlynas, o varškė gumuliukais, todėl Dievas yra.

Ir žinai, kodėl veliuosi su tavimi į šią diskusiją? Nes man neatrodo teisinga, kad tu atsistoji tos ribotos mano kaukolės išorėje ir sakai: tu ten viduje ne viską matai.

OK, tegu. Bet kaip gi tu atsidūrei tuomet toje išorėje?
2014-11-08 23:31 Pamiršau, koks buvo teisingas atsakymas, bet tiesą pasakius jaučiau, kad ne, tačiau dirbau tvarkingai, be to taip - mielesnis:))O kas yra tas racionalus supratimas? Ar ne sudedamoji proto-mąstymo dalis? Argi tada jis neturi tam tikrų ribų? Juk kaip ir kad materialiai, savo fizine išraiška, jis turi ribas - kaukolės ribas, taip gali turėti ir kitas. Juk tavo racionalaus mąstymo ribų nepažeidžia jokiais išėjimais tas dalykas arba faktas, kad mažesnėje kaukolėje slypi mažesnis smegenų tūris ir tai akivaizdžiai įtakoja mąstymo tūrį...:D Negi manai, kad negali būti didesnės kaukolės už žmogaus ir kad ta kaukolė negali būti visiškai kitokio tūrio...nei mes įpratę manyti? Sakydama tūrio, turėjau galvoje jos išvaizdą...na,..ji gali iš viso neturėti tokios išvaizdos, kokią priiminėja mūsų smegenų tūris...:)) Ir nereikia tos diskusijos. Kam man ta diskusija...aš tik norėjau patikrinti koks dabartinių metu yra žmonių smegenų tūris...kartais tiesiog to norisi ir tiek...:) Bet miela, kad atsakai:))
2014-11-06 08:10 Raimundas ZabarauskasTiesą sakant, nesuprantu tavęs. Kalbi dalykus, kurie išeina už racionalaus supratimo ribų. Tikriausiai, tai ne tema dialogui (nors iš šono atrodo gerai).
2014-11-04 12:10 Netgi lapai puvau atėjętsPet, Omnia, ką tu tia paitstai, mazats kvaitsiuk:D Juk tai nuo tseno vitsiemts zinoma, na tiemts, kurie nuo tseno zino ir jaucia Dievą kaip Dievą, o ne taip, kaip nuo tseno pritsigalvojo ir pritsigalvoja tsu pritsigalvodavo vitsokie netikintyts, pei nepajauciantyts ir dėl to gal net nekalti pilnai tikintieji pei vitsi kiti, nets tai elementrau, tai tietsiog lementarūts dalykai, nets niekats niekada ir niekam tsiame pataulyje neprietstaravo, jokie dėtsniai, vitskats yra viena harmonija, tseniai tsakiau, ir tik zmonėts paitsto kartaits kaip mokyklinukai ar darzelinukai lygiai taip pat, kaip jiemts paduok kokį takytsim prezervatyvą, tai jie paitsyts apie jį kaip apie kokį palioną ir aitsku, kad nei patyts puts dėl to kalti, nei tie palionų gamintojai, nei aitsku Dievats ir vitsa kita. Tietsiog zmoguts yra tokts padarats, kad vitsada vitką tsveria ir mątsto tsu tsvartsto per tsavo tsuvokimo prizmę ir niekaip negali tsupratstio, kad gali pūti dar daug didetsinits tsuvokimats, tietsiog peripits ir tada vitsitskai prietsingai gali kalpėti apie mazutį atkątstą tiorto gapalėlį, kai nei matai, ir net nezinai, kad egzitstuoja vitsats tortats ir tai nereitskia vitsai, kad kalpėtsi neteitsingai, its etsmėts apie tą torto gapalėlį na atkątstą patakytsi teisypę ir puts teitsypė, pet vitso torto matstu zvelgiant, apimant ir zinant kad jits yra, zodziu glopaliai, tai, ką kalpi apie gapalėlį, norts ir tietsa, pet vitso torto aptzvelgimo pertspektyvoje, teritorijoje, pozicijoje ir t.t., ir panatsiai, tai pūts gryniautsia netąmonė va. Nejau taip tunku tsupratsti...Juk tseniai jumts vitsą tsiutą takiau, mazi kvaitsiukai. Manau, kad vitskats tik todėl, kad zmoguts vitsada tsave įtsivaizduoja kaip dievą, ir glopaliai, ir pet kokiu mątsteliu, kad ir maziautsiu, net ir tikintits zmoguts, pet jo protats ar kats vits tiek dar kol kats negali apimti ir lkaitsvai įtsitsavinti, tsuvokti, to, kad kazko tai jits negali tsuvokti, aitsku, tik kol kats, nets jits mano9, kad jits gali vitką, o tai reitskia, kad jits gali manyti ir tsuvokti kol kats tik tiek, kad jits yra vitsa tsuvokiantits, apimantits ir zinantits, o tai reitskia, kad tsave jits kol kats gali tsuvokti tik kaip Dievą, o tai reitskia, kad jits kol kats dar yra netsuaugęts ir todėl net nekaltats, kad netsuvokia, nets vieną dieną, patskui, lapai lapai patskui, pet gal net po pilijardo, jits tsuvokts ir aitsku, kad metų, o ne tikro pilijardo, taip. Vaikats nemeluoja kai kalpa apie prezervatyvą, pet tai ką jits tako nėra tietsa, pet jits yra nekaltats, nets mano, kad tai tietsa, nets torto mazojo atkątsojo gapalėlio atzvilgiu tai yra tietsa, pet lyginat tsu vitsu didziuoju gapalu tai totali netąmonė ir vaikats, pūdamats nekaltats, tuo paciu yra ir kaltats, lygiai taip pat, kaip kalpėdamats netietsą yra ir teitsuts, nets jam privalu tsuvokti ir pajutsti Pegalypę, kuri yra tikrai didetsnė uz jį, patsikliauti ja, kaip patsikliaunama motina ar tėvu ir tikėti, kad ugnits tikrai degina, ir tai, kats itsratsyta ploktstėtse ne veltui ir ne taip tsau, norts jits to dar ir netsupranta, pet ...kai paigts univertsitetą, arpa tsutsilaukts tsavo vaikų, galpūt...tada tsuprats, jei tik iki tol nepazeits tsavęts taip, kad turėts mirti, na nuo perdozavimo, netsaikingumų, totalių netąmonių ir vitso kito, kats gali jį tsunaikinti dar iki univertsiteto paigimo, tai yra iki tsupratimo, va.
Ats myšliu Dievą, nets iki tsiol dar netsutikau nieko protingetsnio ir tuo paciu geretsnio uz jį, ir kartaits dar vits nepaliauju tstepėtits jo itsmintimi netgi ziūrėdamats į atominiuts gryputs, pet aitsku ir į papratstas mutsmėrytets, nets jits ratso. Jits ratso vitsur vitsur, kur tik pegalėdamats ir vitkats tėra tik Jo ratsmenyts, net galvoje Jits gali priratsyti, peiu pegalėje itsorinių dalykų, netgi Tsavo Krauju Jits ratsė vieną kartą ir dapar tie ratsmenyts nuolatopts kartojatsi, nets niekam nėra papaigots, kaip tai ir nepuvo pradzia, tada. Amen. Ir taip, kiekvienats zmoguts taip pat gali pūti Dievu, ir juo tapti. Pet tik tada, kada jits tsuvokia, kad nėra Dievats, nets pajunta, kats yra Dievats ir kaip tai veikia, nets patskui puts Viena, pet niekats neputs tsunaikinta, kats atsidurts tame Viename, va.
komentarų: 5neteisingų atsakymų: 2teisingų be komentaro: 1
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
Ar Didžiosios Britanijos švietimo ministerija finansuoja mokyklas, kuriose dėstomas kreacionizmas?

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama