raimundas zabarauskas 2007-10-24 vertimas raudoname fone
     2007 spalis
01 8 15 22 29
02 09 16 23 30
03 10 17 24 31
04 11 18 25
05 12 19 26
6 13 20 27
07 14 21 28
 

Užduotis to, kuris myli žmones,
yra iš tiesos daryti juoką,
kelti teisingą juoką,
nes vienintelė tiesa
yra išmokti išsilaisvinti
iš nesveikos aistros tiesai.
(Umberto Eco, Rožės vardas,
2001, Tyto Alba, 511 psl.)
Perskaitęs pagal gerose naujienose aptiktą nuorodą atverstus tekstus, aprašančius situaciją Rusijoje (prezidentas V. Putinas, kuris pagal RF Konstituciją negali būti perrinktas trečiai kadencijai, ėmėsi vadovauti parlamentinei partijai Единая Россия („Vieningoji rusija“); pranešama apie gausius pavyzdžius, kai įvairių įstaigų darbuotojams siūloma rinktis vieną iš dviejų: įstoti į šią partiją, arba išeiti iš darbo), pašiurpau. Kai ką iš šio žanro dar atsimenu, nors nedaug.

Šiek tiek pamaklinėjęs nuorodomis ir pagūglinėjęs aptikau atvirą laišką, nuo kurio pašiurpau dar labiau. Tam tikra prasme jis primena 1991 m. skelbtus Rusijos inteligentų laiškus mums (pabaltijo nacionalistams).

Vertimas galimybių ribose, jei gebat, verčiau skaitykit originalą, nors nuotaiką perteikti pavyko.

Turiu pripažinti, kad V. Pelevinas tokį laišką būtų parašęs žymiai stipriau, patvaldinės parafrazės skambėtų daug autentiškiau, o ironija būtų ryškesnė (ir beje, – ji būtų!).


Didžiai gerbiamas Vladimirai Vladimirovičiau!

Rusijos menų akademija, dar kartą kreipiasi į Jus, prašydama Jūsų likti savo poste kitai kadencijai, ir taip išreikšdama visos Rusijos meno brolijos, daugiau kaip 65 tūkstančių dailininkų, tapytojų, skulptorių, grafikų, dekoratyviojo-taikomojo meno, scenografijos ir liaudies meno meistrų nuomonę.

Raginimai kreiptis į Jus ir prašyti Jūsų pratęsti tokį svarbų šaliai prezidento darbą mus pasiekia iš visų Rusijos pakraščių, nes akademija tampriai susijusi su visais Rusijos regionais. Šiame laiške išreiškiame ne tik Maskvos ir Sankt-Peterburgo, bet ir Rusijos centrinių sričių, Pietų ir Šiaurės, Uralo, Sibiro, Tolimųjų Rytų menininkų poziciją. Darbo reikalais tenka susitikti su žmonėmis iš visų Rusijos dalių, ir, patikiname Jus, jie vieningai trokšta, kad Jūs liktumėte mūsų valstybės galva.

Dėkojame Jums už nuolatinę paramą Rusijos menui ir meniniam lavinimui. Jūsų vykdomos išmintingos valstybinės politikos dėka rusiškoji kultūra įgyjo naują gyvenimą.

Aukštai vertiname milžiniškus Jūsų pasiekimus visose Rusijos gyvenimo sferose, tai, kad Jūsų pastangų dėka buvo pasiektas socialinis stabilumas ir progresas, neįtikėtinai pakilo mūsų Tėvynės autoritetas visame pasaulyje.

Mums gyvybiškai svarbu, kad ir po 2008 metų Jūs tęstumėte išbandytos ir vaisingos savo politikos įgyvendinimą, kuris padės išlaikyti pozityvią valstybinės politikos kryptį, garantuojančią stabilumą ir rusiškos kultūros, geriausių mūsų meno tradicijų klestėjimą bei priemonių, skirtų išsaugoti istorinį-meninį palikimą ir muziejines vertybes, stiprinimą.

Tai aštriai junta meno jaunimas, kuris dažnai atsiduria viso rusiškojo jaunimo avangarde ir kuris rimtai vertina Rusijos ateitį, neįsivaizduojamą be Jūsų, kaip mūsų šalies prezidento.

Mes tikimės, kad Jūs atsižvelgsite į dešimčių tūkstančių menininkų bei Rusijos kultūros ir meno veikėjų nuomonę apie būtinybę Jums likti Rusijos valstybės vadovo poste ir po 2008 metų. Rusijai būtinas Jūsų valstybės veikėjo talentas, Jūsų politinė išmintis. Labai prašome Jūsų, didžiai gerbiamas Vladimirai Vladimirovičiau, atsižvelgti į mūsų viltis, tikintis teigiamo Jūsų sprendimo.

Visų Rusijos meno profesijų atstovų vardu,

Z. Cereteli (Rusijos menų akademijos prezidentas)

T. Salachovas (Rusijos menų akademijos vice-prezidentas)

A. Čarkinas (Sankt-Peterburgo Repino dailės akademijos rektorius)

N. Michalkovas (Rusijos kultūros fondo prezidentas)
temų inkarai: visuomenė
2007-10-24 15:37 Raimundas ZabarauskasEdita sureagavo paprastai, bet taikliai: kaip tai „pasilikti“, juk prezidentas turi būti renkamas?..
komentarų: 1neteisingų atsakymų: 1teisingų be komentaro: 1
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
Asmuo, neramios asociacijos su kuriuo beveik savaime kyla, skaitant šį tekstą.

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))