• 2012-10-25 iš pradžių buvo tik absoliučioji simetrija