• 2012-02-15 Europos Parlamento rezoliucija dėl KKPS