• 2010-11-03 ėmė veikti kvantuotos kūrybos svetainė