blogas – tekstų skaitymo būdas

 
TRISDEŠIMT DEVINTOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2007-09-27, demokratija ir dešrelės
 
Į rankas pakliuvo laikraštis (mėnraštis) išspausdintas ant keturių perpus sulenktų A2 formato gero popieriaus lapų – akiračiai. Vieną iš straipsnių perskaičiau labai susidomėjęs, vėliau radau jį ir internete – Rezistencija, kolaboravimas ir konformizmas sovietmečiu, Kęstutis Raškauskas.

Buvo įdomu palyginti žodžių sovietinis ir tarybinis pasikartojimų dažnius (atitinkamai 16 ir 4). Tarybinis praslydo beveik tik dėl to, kad jį vartojo straipsnyje cituojami autoriai (du iš kurių (iš trijų) yra mėnraščio redakcinėje kolegijoje).

Necituosiu autoriaus apžvelgiamų kitų autorių pateikiamų rezistencijos, kolaboravimo ir konformizmo apibrėžimų. Beveik kraštutinis iš jų teigia, kad kolaborantais laikytini ir spaliukai (spaliuku buvau ir aš), kitame spektro gale – A. Sniečkaus pritempimas prie rezistentų.

Savo paties santykių su tarybų valdžia iki galo nepajėgiu įsisąmoninti, nors beveik galiu prognozuoti, kurioje iš straipsnyje aptariamų zonų atsidurčiau, jei ji (tarybų valdžia) dar tęstųsi. Todėl nervingai reaguoju į griežtus, kategoriškus vertinimus, sakykime, kai kalba eina apie dešreles su prekės ženklu „Tarybinis“.

Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados pradžiuginio, kelis sakinius pacituosiu.

Pastebėtina, jog visi minėti autoriai neatskleidžia savo mąstymo šaltinių, o juolab prielaidų. Nerasime nuorodų į kitataučių sociologų ar istorikų vartojamus rezistencijos, kolaboravimo bei konformizmo apibrėžimus. Kyla įspūdis, jog kiekvienas autorius sampratų ir sąvokų teritoriją atradinėja ir struktūruoja pats.

Galiu suprasti kritinį požiūrį, tam tikras emocijas, kurias daliai žmonių sukelia „tarybiniais“ pavadinimais papuošti maisto produktai. Tačiau toks požiūris neturi nieko bendro nei su racionalumu, nei su moksliškumu nei su demokratija.

Šįryt Santalkos pašto konferencijoje atplaukė laiškas, savaip iliustruojantis idejų ir realybės tam tikrą prasilenkimą. K. Čilinskas rašo apie rinkimus į Seimą, kurie vykdomi Dzūkijos apygardoje, kuriuose jis yra iškeltas kandidatu nuo konservatorių, kaip atsvaras V. Uspaskicho kandidatūrai.

Esu sudėtingoje situacijoje, nes buvau iškeltas konservatorių, o šiuo metu jų reitingas Dzūkijoje krito apie septynis kartus. Konservatorius meras ir jį palaikę rajono tarybos nariai konservatoriai, laikydami, kad reformas reikia vykdyti greitai, be diskusijų, uždarė devynias kaimo mokyklas. Prieš uždarymą visuomenė buvo sujudusi, bet meras viešai laikraštyje pažadėjo šiais metais mokyklų neuždaryti. Švelniai kalbant, pažado netesėjo. Be to, merą kaltina dar ir tuo, kad netesėjo ir kito pažado: išrinktas į Seimą, grįžo anksčiau laiko, todėl dabar turi vykti papildomi rinkimai. Tad susitikimuose su rinkėjais dažnai girdžiu, kad tikrai už mane balsuotų, bet negali, nes atstovauju konservatorius, o rinkėjai turi balsuoti prieš konservatorius, nes reikia parodyti, kad nesutinka su tokiu mero elgesiu.

K. Čilinskas daro logišką išvadą: Todėl rinkimų rezultatą nesunku nuspėti. Vadinasi, pasaulis gaus žinią, kad Lietuvos Tauta palaiko Uspaskich. Tęsiant mintį žymiai toliau: Patriarcho Penkiolikos Penkmečių vardo partija nešvengiamai gaus papildomų balsų per ateinančius 2008 m. Seimo rinkimus (skaityti 2k. (galima ir daugiau)).

Niekaip nesu susijęs su šiais rinkimais, bet susimąstau, ar V. Uspaskich laimėtų, jei viešojoje erdvėje man įprastas žodis tarybinis nebūtų keičiamas žodžiu sovietinis, nebūtų keliamos groteskiškai aštrios bangos dėl „tarybinių dešrelių“ ir aš nebūčiau laikomas nei kolaborantu, nei ideologiniu konformistu.
 
< 2007-09-26 visuomenė 2007-09-28 >
2017-09-28 06:04 scaniaRusija leidžia didelius pinigus dezinformacijai skleisti Lietuvoje. Pavyzdžiui, fb pilnas fake acc, ir jų vis daugėja. Ir jie aktyvūs - šlovina sovietinę praeitį, niekina mūsų dabartį. Dalis lietuvių vis dar nėra pergalvoję praeities ir juos kremlinai veikia. Gražus žodis „tarybinis“ yra kabliukas užsikabinti kremlinams. Anksčiau nepatiko žodis „sovietinis“, ir dabar nepatinka, bet jis reikalingas apsisaugojimui.
P. S. Pažįstu daug protingų žmonių, kurie netiki niekuo, išskyrus rusiškus serialus. Jankių nekenčia už Siriją (?!) bet rusiško šlamšto neperka :D Būtų kaip ir juokinga, bet jie irgi balsuoja...
komentarų: 1neteisingų atsakymų: 0teisingų be komentaro: 0
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
„Tarybinis“ kitaip.

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama